Norr Design
New size & New system

New size & New system

0 SEK
Den 4.e April 2016 adderas en större storlek till Everyday Beanie sortimentet och storleksordningen ändras. 
Ändringen gör vi för tydligare struktur och smidighet vid köp.

Hur påverkar ändringen dig som redan köpt en beanie och vill köpa en till? Det är enkelt!
Storlekarna har flyttats ner ett hack för att ge plats åt den nya bredare varianten. 

Köpte du tidigare en Medium ska du istället köpa en Small. Om du tidigare köpte en beanie i storlek Large ska du istället köpa en i storlek Medium. Måtten är de samma, men benämningen är ändrad. 

Med det nya storlekssystemet är storlekarna följande:

S - (54-58cm)
M  (58-60 cm)
L    (60-64cm)

Vid frågor kontakta oss på info@norrdesign.se


On the 4:th of April 2016 a bigger size will be added to the Everyday Beanie collection and the sizing system adjusted.  The adjustment is made for better structure .

How does the adjustment affect you who allready has bought a beanie and wants to buy another one? It is easy!

The sizes are moved down a level to make room for the new wider version. 

If you bought a size Medium you should instead buy size Small. If you bought a size Large, the medium size is the one for you. The measurements are the same, but the names are changed. 

With the new sizing system the sizes are as follows:

S - (54-58cm)
M  (58-60 cm)
L    (60-64cm)

If you have any questions, contact us at info@norrdesign.se
This product is out of stock